Co vidět

Zámek, Racibórz
Nádvoří Ratibořského zámku s kaplí a vstupní branou

Co musíte vidět, aneb přehled turistických zajímavostí v Ratiboři

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia NMP)

U jižního rohu náměstí, při ulicích „Nowa“ a „A.Mieckiewicza“
Gotický cihlový kostel ze začátku 13.stol., mnohokrát poničený a přestavovaný. Nejstarší kostel ve městě.

Kostel svatého Ducha (Kościół Ducha Świętego)

ul. Gimnazjalna 1. Cihlový gotický kostel z pol.14.stol. Bývalý kostel s klášterem Dominikánek, nyní budova Městského muzea.

Městské muzeum

Gymnazjalna 1 a Fr.Chopina 12. Muzeum najdeme ve dvou budovách. V bývalém kostele svatého Ducha a v nedaleké budově na ulici Chopina.Mezi nejvýznamnější exponáty patří egyptská mumie. Vstupné: 3 zł, v sobotu vstup zdarma.
http://muzeum.raciborz.pl/

Kostel sv. Jakuba (Kościół sw. Jakuba)

Rynek. Cihlový kostel z 15. století , původně součást dominikánského kláštera. Několikrát přestavován. Najdeme jej v centru města na hlavním náměstí.

Náměstí a Mariánský sloup (Rynek i Kolumna Matki Boskiej)

Pozdněbarokní mariánský sloup, najdeme uprostřed hlavního náměstí. Sloup byl postaven v letech 1725-1727. Na náměstí najdeme také kostel sv. Jakuba

Vězeňská bašta (Baszta więzienna)

Ul. Basztowa. Renesanční bašta (věž) byla postavena kolem roku 1574 a včleněna do městských hradeb, jejihž fragmenty byly kolem bašty dochovány dodnes. Bašta sloužila jako vězení. Vstup zdarma.

Piastovský zámek

Ul. Zamkowa 2, Ostróg. Zámek najdeme na pravém břehu řeky Odry (na druhé straně než je střed města s náměstím), v části zvané Ostrog. Jde o historické sídlo ratibořských knížat. Nejcenější části zámku je zřejmě gotická kaple sv. Tomáše Becketa z Canterbury, jenž byla postavena na konci 13. století. Do areálu zámku patří také budova zámeckého pivovaru, o němž je první zmínka z 30. let 16. století. Zámek je otevřen celoročně. Vstupné je 6,50 zł.
http://www.zamekpiastowski.pl