Městské muzeum (Muzeum w Raciborzu)

Kostel Svatého ducha, Ratibořské muzeum, Ratiboř
Ratibořské muzeum, interiér kostela Svatého Ducha

Městské muzeum (Muzeum w Raciborzu)

Městské muzeum v Ratiboři (Muzeum w Raciborzu), je městským muzeem ve smyslu, že jej provozuje město (jednostką organizacyjną Gminy Racibórz), svými mnohými sbírkami a expozicemi totiž přesahuje jak samotnou Ratiboř, tak region Ratibořska a převyšuje mnohá typicky městská muzea. Muzeum bylo oficiálně otevřeno 4. prosince 1927 v objektu bývalého kostela Svatého Ducha (nyní ul. Gymnazjalna 1), který dříve patřil řádu Dominikánek, stejně jako sousední budova bývalého kláštera, později gymnázia a byl od roku 1911 nevyužíván. Za prapočátek muzea ale bývá považován rok 1819, kdy bylo založeno Královské evangelické gymnázium (Gimnazjum Królewsko- Ewangelickie) a začaly být hromaděny sbírkové předměty, které z části sloužily k výuce. Později povstala idea založení veřejného muzea, aby mohli být sbírky přístupné široké veřejnosti.
Nynější muzeum využívá tři budovy, na ulici Rzeźnicza 15 je správa muzea a muzejní knihovna, ve zmíněném bývalém kostele dominikánek na ulici Gymnazjalna 1 jsou výstavní prostory a v budově na ulici Chopina 12 (ulice je pokračováním ulice gymnazjalna, budova je na opačné straně silnice, než bývalý kostel dominikánek) jsou taktéž výstavní prostory. Vstupné je společné do obou výstavních budov.

W domu Ozyrysa, Muzeum Ratiboř
Expozice „W domu Ozyrysa“

Bývalý kostel dominikánek

V bývalém kostele dominikánek najdeme tyto stálé výstavy:

Odkrycia w kościele Dominikanek

– archeologická expozice „Odkrycia w kościele ss. dominikanek” je výsledkem archeologických průzkumů v presbytáři kostela Svatého Ducha na konci dvacátého století. Z vystavovaných exponátů petří mezi nejvýznamnější železný meč, rituálně zlomený před vložením do hrobu na znamení vymřetí rodu, v tomto případě rodu Přemyslovců, jelikož pochází s odkrytého hrobu posledního Přemyslovce, ratibořského knížete Walentyna (česky známý jako Valentýn Hrbatý), který zemřel jako poslední Přemyslovec v roce 1521. Další zajímavostí této expozice je odkrytá freska na východní straně presbytáře, která představuje „Zesłanie Ducha Świętego” (seslání Ducha svatého) a je datovaná do doby kolem roku 1635.

W domu Ozyrysa

– expozice představuje sbírku předmětů ze starověkého Egypta, hlavní součástí expozice je mumie egypťanky Dżet-Amonet-ius-anch spolu s kartonáží a dvěmi antropoidními sarkofágy (vše pochází s období mezi roky 945 – 715 przed našim letopočtem). Mumie byla přivezena v devatenáctém století do Evropy baronem Anselmem Rotschildem. Údajně jí přivezl jako svatební dar pro svou nastávající ženu. Mumie byla nejdříve přivezena na zámek do Šilheřovic. Dar se však nesetkal s nadšením novomanželky a tak baron Rotschild mumii i s příslušenstvím daroval (ve školním roce 1860/61) Královskému evangelickému gymnáziu v Ratiboři. Interiér expozice má imitovat pohřební komoru.

Sztuka dawna

– výstava prezentuje obrazy a sochy z období patnáctého až osmnáctého století pocházející ze sbírek muzea

Cyna śląska

– výstava představuje různé předměty vyrobené z cínu, pocházející z oblasti Slezska.

Militaria ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

– expozice představující velkou škálu různých zbraní ze sbírek muzea

Dawne techniki dentystyczne, Muzeum v Ratiboři
Expozice „Dawne techniki dentystyczne“

 

 Ul. Chopina 12

V domě na ul. Chopina 12 najdeme tyto stálé výstavy:

Dawne techniki dentystyczne

– výstava zubařské techniky a nástrojů a předmětů používaných ve stomatologii v dřívějších letech

Rok obrzędowy nad Górną Odrą

– lidové tradice a zvyky v regionu horní Odry

Pradzieje ziemi raciborskiej

– expozice představující více než osm set nálezů z doby pravěku ze sbírek ratibořského muzea, mimo jiné z naleziště pohřebiště lužické kultury popelnicových polí v Sambrovicích (obec Pietrowice Wielkie) z doby 1200-1400 před našim letopočtem

Beczka piwa i antalek wina

– výstava prezentuje nástroje a pomůcky, zejména bednařské a pivovarnické, potřebné pro výrobu a uchovávání piva a vína

Otevírací doba muzea

pondělí zavřeno
Úterý až pátek 8:30 až 16
Sobota 7:30 až 15:30
Neděle 10 až 14

Vstupné

Dospělí 3 zł. V sobotu je vstup zdarma.

http://muzeum.raciborz.pl/

Mapa Ratiboře - Muzeum
Mapa Ratiboře s vyznačením výstavních objektů muzea. 1-ul. Gymnazjalna 1, 2-ul. Chopina 12 Zdroj:“Mapy.cz“