Památky a zajímavosti

Kostel svatého Ducha, Ratiboř
Bývalý kostel dominikánek

Piastovský zámek
Zámek najdeme na pravém břehu řeky Odry (na druhé straně než je střed města s náměstím), v části zvané Ostrog, na ulici Zamkowa. Jde o historické sídlo ratibořských knížat. Nejcenější části zámku je zřejmě gotická kaple sv. Tomáše Becketa z Canterbury, jenž byla postavena na konci 13. století. Do areálu zámku patří také budova zámeckého pivovaru, o němž je první zmínka z 30. let 16. století. Zámek je otevřen celoročně. Vstupné je 6,50 zł.
http://www.zamekpiastowski.pl
Městské muzeum
Muzeum najdeme ve dvou budovách. V bývalém kostele svatého Ducha (Gymnazjalna 1) a v nedaleké budově na ulici Chopina 12. Mezi nejvýznamnější exponáty patří egyptská mumie. Vstupné: 3 zł, v sobotu vstup zdarma.
http://muzeum.raciborz.pl/
Kostel svatého Ducha (Kościół Ducha Świętego)
ul. Gimnazjalna 1. Cihlový gotický kostel z pol.14.stol. Bývalý kostel s klášterem Dominikánek, nyní budova Městského muzea.
Náměstí a Mariánský sloup (Rynek i Kolumna Matki Boskiej)
Pozdně barokní Mariánský sloup, najdeme uprostřed hlavního náměstí. Sloup byl postaven v letech 1725-1727.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia NMP)
Gotický cihlový kostel u jižního rohu náměstí, při ulicích „Nowa“ a „A.Mieckiewicza“. Kostel pocházíze začátku 13.stol., byl mnohokrát poničený a přestavovaný. Je to nejstarší kostel ve městě.
Kostel sv. Jakuba (Kościół sw. Jakuba)
Cihlový kostel z 15. století stojící na hlavním náměstí (Rynek). Kostel byl původně součástí dominikánského kláštera.
Vězeňská bašta (Baszta więzienna)
Ul. Basztowa. Renesanční bašta (věž) byla postavena kolem roku 1574 a včleněna do městských hradeb, jejihž fragmenty byly kolem bašty dochovány dodnes. Bašta sloužila jako vězení. Vstup zdarma.
Arboretum Moravské brány (Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu)
Arboretum, které bylo založeno v původním lese Obora a zaujímá 162 hektarů. V areálu arboreta je také mini ZOO. Vstup je bezplatný.
http://www.arboretum-raciborz.com.pl/