Piastovský zámek

Zámek v Ratiboři (Zamek w Raciborzu, Zamek Piastowski), také nazývaný jako Piastovský zámek, jelikož byl sídlem slezských Piastovců, najdeme v části Ratiboře zvané Ostróg, která leží z pohledu od centra města za řekou Odrou, tedy na pravém břehu řeky Odry.

Piastovský zámek, Ratiboř

Zámek je nově zrekonstruovaný, chloubou zámku je zámecká kaple sv. Tomáše Becketa (sv. Tomáše z Canterbury), která je vyzdvihována jako vrcholná ukázka slezské gotiky a někdy je přirovnávána k pařížské Sainte Chapelle. Kaple byla postavena někdy mezi lety 1288–1293 při přestavbě tehdejšího hradu. Jde o vysokou štíhlou, bíle omítnutou stavbu s cihlovým vstupním portálem. kaple bývala dříve dvoupodlažní. V kapli je umístěn i obraz Tomáše Becketa od hlučínského malíře Jana Bochenka.
Zámecká kaple je nejcennější částí zámeckého komplexu, do východního křídla, kam je zasazena patří také obytný palác, také nazývaný jako knížecí palác (jako zajímavost je to, že zde najdeme jedno z nejstarších graffiti v Polsku, datované do let třicetileté války). Ve východním křídle je také část se vstupní branou a zbytky po jihovýchodní budově, která byla dostavěna v první polovině 17. století, zřejmě s využitím gotických zdí. V severním a západním křídle se nachází objekty zámeckého pivovaru. První zmínka o Zámeckém pivovaru pochází z roku 1532, z druhé polovině 16. století pochází zmínka o zámecké krčmě. Budovy současného pivovaru byly postaveny po požáru z roku 1858.

Venkovní areál zámku je volně přístupný, v suterénu východního křídla je zámecká restaurace. Interiéry zámku včetně kaple jsou přístupny s průvodcem, prohlídky začínají každou celou hodinu. Vstupné je 6,50 zl. Otevřeno je v období od října do konce března od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu, v neděli a ve svátky od 9 do 16 hodin. V období od dubna do konce září je otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. V objektu zámku je i informační centrum. Zámek i informační centrum jsou zavřeny 1. ledna, v sobotu a v neděli velikonoční, 11. listopadu a 24. a 25. prosince.
http://www.zamekpiastowski.pl

Mapa Ratibořek - Piastovský zámek Mapa centra Ratiboře s vyznačením ratibořského zámku. Zdroj „Mapy.cz“